EVLİYALIKTA 7 SAFHA 4 TESLİM1. SAFHA- ALLAH'A ULAŞMAYI DİLEMEK

Bu safha, kişinin evliyalığa ilk adım atışıdır. Kişi ruhunun, ölmeden önce Allah’a ulaşmasını ister. Yani, Fenâ Fîllah olmayı ister. Allah kişinin kalbinde bu isteyi görürse, onu takva sahibi kılar ve ona 7 furkan 12 ihsan verir VE günahlarını örter.

Bu safhanın başlangıcında kişi zikir yapmıyordur ama, bu dileğini Allah Tealâ kabul etmişse, artık kişiye zikir yapmak zor gelmez. Kişi gün içinde Allah,Allah,Allah.... diye zikir yapmaya başlar. Zikrini içinden sessiz bir şekilde yapabilir. Bu Yaptığı zikirle kalbine gelen nurlar sayesinde, kalbi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşan kişi Hacet Namazı kılarak Allah’tan Mürşidini ister. Çünkü onun ruhu Allah’a ulaşmak üzeri ondan ayrılacak ve gök katlarında “Seyri Sülûk” adı verilen yolculuğunu yapacaktır. Bu yolculuğu tek başına yapamaz.

55/RAHMÂN-33: Yâ ma'şerel cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin).
Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından (çaplarından) nüfuz etmeye (çıkıp gitmeye) eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin (geçip, çıkın)! Bir sultan (bir mürşid) olmaksızın nüfuz edemezsiniz (geçip çıkamazsınız).

Âyet-i kerimede Allah tealâ, gökleri tek başımıza aşamayacağımızı, illâ bir sultan ile aşabileceğimizi söylüyor. Yani; onlar bu yolun kılavuzlarıdır. “Düşünün; buradan Amerika'ya gideceksiniz, ama tek başınıza gidemessiniz. Çünkü; sizin uçağı kullanma yetkiniz yoktur, mutlaka uçağı kullanacak bir pilot’a ihtiyacınız vardır.” Bu konuda böyle. Siz gökleri aşıp Allah’a teslim olmak istiyorsunuz, ama bunu tek başınıza yapamazsınız mutlaka bu yolu bilen bir kılavuza ihtiyacınız vardır...

Şimdi mürşit farz mı? diye düşüneceksiniz. Biz size âyet-i kerimeyi verelim, siz karar verin. Fakat âyet-i kerimede arapça olan kısmına dikkat edin. Çünkü, Allah Tealâ sadece Kuran-ı Kerimin arapçasına koruma sözü vermiş. Çevirilerde başka kelime kullanılmış olabiliyor.

18/KEHF-17: Ve tereş şemse izâ taleat tezâveru an kehfihim zâtel yemîni ve izâ garabet takrıduhum zâteş şimâli ve hum fî fecvetin minh(minhu), zâlike min âyâtillâh(âyâtillâhi), men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşidâ(murşiden).
Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar, onun (mağaranın) geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu, Allah'ın âyetlerinden (mucizelerinden)dir. Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah'a ulaşmayı dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz.

Kişinin dünya hayatını yaşarken, ruhunu Allah'a ulaştırması kişinin hidayete ermesi demektir. Kim bunu isterse Allah Tealânın sözü var, bu gercekleşecek. Bunun için kişi kendisine kılavuzluk edecek bir evliya bulacak. eğer kişi hidayete ermeyi istemiyorsa, hidayetin tersi dalâlettir, o halde dalâlette kalacak ve onun ruhu gök katlarını aşıp, Allah'ta "Fenâ Fillah" olamayacak. Kişi gök katlerını aşmayacağı için de bir kılavuza, bir evliyaya gerek duymayacak. Bu yüzden onun için bir evliya " Veli Mürşit" bulunmaz. Şöyle düşünelim Amerikaya gitmek isteyen birinin bir pilota ihtiyacı vardı. Ama gitmek istemeyen, bir pilota ihtiyaç duymaz. Aslında bizi Amerikaya götüren Allah Tealâdır, pilot sadece vesiledir. Hidayet konusuda böyle, aslında bizi hidayete erdiren Allah'tır mürşit sadece vesiledir. Hayatta herşey öyle değil mi? Herşeyi yapan Allah Tealâ, fakat bunlar için bir vesile kılmış. Meselâ, doğmamız için anne ve babamızı vesile kılış.

2. SAFHA- MÜRŞİDE TABİİ OLMAK

Mürşidine tabî olan kişi, mürşidin verdiği zikir sayısını her gün tamamlar. Günlük zikir sayısı yükseldikce, ruh’da gök katlarında yükselir ve kişinin günlük zikri 3 saat’e ulaştuğında ruh Allah’a ulaşιr ve teslim olur.


3. SAFHA- RUHU ALLAH'A TESLİM ETMEK ( 1. TESLİM)

Βu noktada kişinin ruhu Allah’a ulaştığı için kişi Allah’ın ermiş evliyası olmuştur artık. Fakat kişi sadece günde üç saaatlik zikir yapan bir evliyadır. Bu kademeye ulaşmak kolaydır. İsteyen herkeze Allah’ın bir hediyesidir. Bundan sonra kişi isterse 3 saatlik zikrini korur ve sadece ruh teslimini yapmış bir evliya olarak kalır, isterse zikrini artırıp diğer aşamalarıda geçip daha üst kademede evliya olur.

3 saatlik zikre ulaşıp ruh teslimini yapmak kolaydı. Fakat bundan sonraki aşama çok zordur. Kişi fizik vücudu teslimi için zikrini günde 3 saatten 18 saat’e yükseltmelidir. Bu zor bir aşamadır. İnşallah Allah’ın yardımıyla bu aşamaya hepimiz ulaşırız. Ama yinede bunu çok az kişi başarabilir. Bizim niyetimiz başarmak için olmalı.

4. SAFHA- FİZİK VÜCUDU ALLAH'A TESLİM ETMEK ( 2. TESLİM)

Kişi 18 saat zikre ulaşmış ve fizik beden teslimini gerçekleştirmiştir. Nefs teslimi için kişinin zikri günde 24 saat’e ulaşmalıdır. Yani kişi uyurkende zikretmeli. Bu safha artık zaman meselesidir. Allah kişide bu koşulları sağlayacaktır.

5.SAFHA- NEFSİ ALLAH'A TESLİM ( 3. TESLİM)

Kişi 24 saatlik zikre ulaştığında daimi zikirdedir, “ Ulûl Elbâb” olmuştur. Diğer safhaları zaman içinde geçer, kişi irşada ulaşır. Kişi isterse iradesinide Allah’a teslim ederek, en üst düzeydeki evliyalardan biri olur.

6. SAFHA- İRŞADA ULAŞMAK

7. SAFHA- İRADENİN TESLİMİ ( 4. TESLİM)